5. forløb: Где Вы были сегодня? / Hvor har De været i dag?


Samtaleøvelse
Gloser til teksten
Grammatik
Improvisation
Oversættelse
Tallene 20-100
Realia

aa
TOP

Где Вы были сегодня?
 

- Здравствуйте! , - где Вы были сегодня? God dag, - hvor har De været i dag?
- Здравствуйте, - сегодня я был(а) на рынке. Goddag, - i dag har jeg været på markedet.
- Что Вы там купили? Hvad købte De der?
- Я купил фрукты, овощи, мясо, красное вино и пиво. А где Вы были? Jeg købte frugt, grøntsager, kød, rødvin og øl. Hvor har De været?
- Я тоже была на рынке, но я не купила еду. Я купила интересную книгу и газету. Jeg har også været på markedet, men jeg købte ikke fødevarer. Jeg købte en gammel bog og en avis.
- А сколько рублей книга стоила? Hvor mange rubler kostede bogen?
- Книга стоила не очень дорого. Книга стоила 10 (десять) рублей. Nej, bogen var ikke særlig dyr. Bogen kostede 10 rubler.
- А что это? Hvad er det?
- Это игрушки для детей. Они любят ЛЕГО. Я тоже люблю ЛЕГО. Det er legetøj til børnene. De elsker LEGO. Jeg elsker også LEGO.
- Может быть Вы знаете, что ЛЕГО датская компания? Måske ved De, at LEGO er en dansk virksomhed?
- Знаю. Датчане делают хорошие продукты. У нас продают пиво «Карлсберг». Ja. Danskerne laver gode produkter. Hos os sælger man Carlsberg øl.
- Да, и у нас продают русское пиво, например в русском магазине в Копенгагене. Ja, og hos os sælger man russisk øl, for eksempel i den russiske butik i København.
Ну, мне пора домой. До свидания. Nå, det er på tide jeg kommer hjem. Farvel.
До свидания. Farvel.

bb
TOP

Gloser til Где Вы были сегодня?  

сегодня                  i dag
на рынке på markedet
овощи                    grøntsager
мясо                       kød
пиво øl
тоже også
еда mad
книга                      bog
газета                     avis
да, очень                ja, meget
нет, не очень nej, ikke særlig
что это?                  hvad er det?
игрушки legetøj
для детей til børn
любить    elske
они любят de elsker
компания firma
делать gøre, lave, foretage
продавать              sælge
   они продают de 
например for eksempel

 


ЗАПОМНИТЕ!
(HUSK!)

Сколько стоит? Hvad koster det?
Сколько рублей? Hvor mange rubler?
Стоит рубль Det koster en rubel.
Стоит 2-3-4 рубля Det koster 2-3-4 rubler.
Стоит 5...... рублей Det koster 5….rubler.
Что Вы купили? Hvad købte De? Hvad har De købt?
Я купил(а) интересную книгу Jeg købte/har købt en interessant bog.
Стоит дорого. Det er dyrt.
Стоит дёшево. Det er billigt.
Где Вы были сегодня? Hvor har De været i dag?

cc
TOP

Grammatik

1) Udsagnsordenes navnemåde dannes på russisk ved til grundformen at tilføje –ть, som for eksempel i говорить (at tale), понимать (at forstå), знать (at vide, at kende), купить (at købe), стоить (at koste), читать (at læse), og писать (at skrive).   

2) Udsagnsordenes datid dannes på russisk ved at man fjerner -ть fra grundformen, og i stedet tilføjer –л (hvis grundleddet er et hankønsord), -ла (hvis grundleddet er et hunkønsord), -ло (hvis grundleddet er et intetkønsord), og –ли (hvis grundleddet er et ord i flertal):

Я купил интересную книгу Jeg (hankøn) købte en interessant bog
Я купила интересную книгу Jeg (hunkøn) købte en interessant bog
Мы купили интересные книги Vi købte interessante bøger
Я был в книжном магазине Jeg (hankøn) var i en boghandel
Я была в ресторане jeg (hunkøn) var på restaurant
Мы были в театре Vi var i teatret

3) Russiske navneord i hunkøn ender på –а når de står som grundled. -a bliver ændret til -у når ordet står som genstandsled:
Я купил интересную книгу Jeg købte en interessant bog

 

dd
TOP


Improvisation

- Здравствуйте!

- Sig goddag.

- Вы были в магазине сегодня?

-
Svar bekræftende.

- Что Вы купили там?

- Fortæl hvad du købte.

- Сколько рублей стоил/стоила/стоили?

- Fortæl hvor mange rubler den/det du købte kostede.

- В Дании продают русское пиво?

- Svar bekræftende eller benægtende.

- В Дании любят русскую водку?

- Svar efter at have konsulteret den danske befolkning.

- А Вы любите русскую водку?

- Svar efter at have konsulteret din samvittighed.

- Ну, мне пора домой.

- Svar at det også er på tide at du kommer hjem.

Byt roller, når I har gennemspillet dialogen.

ee
TOP

Oversættelse

Oversæt følgende tekst til russisk:

På markedet købte jeg grøntsager og frugt, men ikke rødvin. Rødvin købte jeg i forretningen. Dér købte jeg også vodka og en avis.
Hvor meget kostede avisen?
Avisen koster 4 rubler.
Hvor meget kostede vodkaen?
Vodkaen var ikke særlig dyr. Den kostede 10 rubler.

ff
TOP  

Tallene fra 20-100

Двадцать 20 
Тридцать 30 
Сорок 40 
Пятьдесят 50 
Шестьдесят 60
Семьдесят 70
Восемьдесят 80 
Девяносто 90
сто 100

gg
TOP

Realia

Etablering på det russiske marked – med succes

 

Ratajczak & Belkovsky er et dansk-russisk rådgivningsfirma, som hjælper danske og andre europæiske virksomheder med at etablere sig på det russiske marked.

 

- fra opstart af eksport til etablering og drift af egen produktion i Rusland:

Store muligheder, store udfordringer

Det er selve etableringen i Rusland, der volder udenlandske firmaer besvær. Her er faktorer som et tungt og langsommeligt bureaukrati, hyppigt skiftende lovgivning, risiko for korruption og et meget anderledes sprog de største forhindringer.

Succesrig etablering og gode vækstrater

De udenlandske virksomheder, som har taget risikoen og har kunnet håndtere problemerne i løbet af etablerings- og opstartsfasen, står i dag stærkt på det russiske marked, hvor der ofte er årlige markeds- vækster inden for de forskellige industrier på typisk 10-20%.

Fra Haderslev til Nizhny Novgorod

Fra vores hovedkontor i Danmark gør vi det nemmere at etablere sig overalt i Rusland. For at kunne følge vores kunder endnu tættere har vi nu også åbnet en afdeling i Nizhny Novgorod, 400 km øst fra Moskva. Byen er med sine mere end 3 mio. indbyggere landets tredjestørste by og et af Ruslands nye, helt store vækstcentre.